6 octubre, 2021

Les finances ètiques i solidàries a l’Escola d’Economia Feminista

Enguany l’Escola es realitzarà en la setmana del 18 al 22 d’octubre a través de la modalitat virtual. Aquesta edició està coorganitzada des de REAS Red de Redes amb OCARU-IEE i la Xarxa Feminista DAWN.

FETS participarà en la 5na jornada del 22 d’octubre titulada “Finances ètiques i solidàries: desafiant les lògiques d’un món híper financeritzat”.

 

Què és l’Escola

L’Escola d’Economia Feminista i Solidària es proposa ser un espai pedagògic per a la formació de persones activistes i integrants d’organitzacions i empreses d’economia solidària, organitzacions feministes, de dones, de col·lectius LGBT+, sindicats i organitzacions pageses i indígenes, interesadxs a sumar eines i sabers en la comprensió del funcionament del sistema socioeconòmic actual i de les alternatives existents.

L’Escola és per tant un espai de formació que té com objectiu socialitzar anàlisi, eines i alternatives per a la construcció de perspectives crítiques sobre la interrelació entre la dinàmica econòmica, les relacions de gènere/classe/raça/ètnia i els mecanismes de reproducció de la desigualtat.

Edició Virtual 2021

En aquesta edició d’octubre 2021 – la primera en la qual REAS Red de Redes participen com a organitzadores- ens concentrem a analitzar el context actual en la seva expressió de financerització de la vida quotidiana. És a dir, Què succeeix quan el que s’havia conquistat com a drets (per exemple: l’educació, la salut, etc.) avui depèn cada vegada més que tinguem els recursos per a poder adquirir-los en el mercat? A això diem mercantilització de la vida. Més encara, els béns bàsics per a la supervivència humana i no humana es van tornant actius financers possibles d’especulació o que cotitzen en borsa (com l’aigua). En cada sessió avançarem un pas més, buscant problematizar les formes de mercantilització i financerització de la naturalesa, de l’energia, dels aliments i de la terra. En línia amb les edicions anteriors, l’Escola reprèn la preocupació per continuar aprofundint quines són les alternatives que existeixen o podem construir per a enfrontar aquests processos, des de la visió de la sostenibilitat de la vida.

Metodologia

L’Escola es desenvoluparà en una dinàmica de 3 parts o mòduls i 5 sessions (sincròniques i asincròniques) que combinarà la immersió i comprensió de conceptes teòrics, la seva exemplificació a partir de casos concrets i la construcció de diàlegs entre experiències basades en economies feministes i solidàries entorn de la gestió de les finances, l’energia i l’agroecologia. Les sessions en línia estaran complementades per materials de lectura, guies, i recursos audiovisuals que s’enviaran amb antelació a l’alumnat de l’Escola. Tots els dubtes i consultes podran fer-se a través del correu de l’Escola: info@economiafeministadawn.org

Les 4 sessions sincròniques (en línia es mantindran el mateix horari:

  • 8hs Ciudad de México/Quito
  • 10hs Buenos Aires/Brasilia/Montevideo/Santiago
  • 15hs Barcelona/Madrid/Bruselas.

Avançament del Programa

PART 1

(Sessió 1- 18 d’octubre) “El món financer no és abstracte i ja està dins de les nostres cases” (A càrrec de la Xarxa DAWN i REAS Red de Redes) Es tracta de la sessió inaugural, on es presentaran els principals conceptes teòrics i eines que ens permetin comprendre que és la mercantilització i financerització de la vida i com ens afecta.

PART 2

(Sessió 2- gravada que estarà disponible el 19 d’octubre) “La mercantilització de la naturalesa: tendències actuals en l’agricultura” (A càrrec de la Xarxa OCARU) Es veuran detalladament els conceptes i problemàtiques plantejades en la primera part a partir d’un cas empíric i situat.

PART 3

Diàlegs: Aquestes 3 sessions estaran enfocades a compartir diàlegs sobre experiències alternatives i resistències a la financerització i mercantilització.

(Sessió 3-20 d’octubre) “Agroecologia, feminismes i economies solidàries: experiències, estratègies i eines” (A càrrec de la Xarxa OCARU Germinant S. Coop, Grup GIASAT) En aquest diàleg proposem reflexionar sobre les articulacions entre agroecologia, xarxes de cura i l’assaig pedagògic (pagès, feminista i popular) com a alternativa de sostenibilitat de la vida. A més, plantegem diferents experiències d’agroecologia, com es resisteixen al agronegoci, quina és la construcció de xarxes de cures en aquestes experiències i com aquests plantejaments interpel·len a l’Economia Solidària

(Sessió 4 -21 d’octubre) “Cap a la desmercantilització energètica: resistències i propostes des de l’economia solidària i feminista” (A càrrec de la Xarxa ProDESC i Unió Renovables): El diàleg s’organitza d’una banda entorn de les resistències i lluites de les dones enfront de l’anomenat capitalisme verd i la financerització dels recursos disponibles per a les energies i, d’altra banda, sobre les alternatives i propostes per la transició energètica en clau popular, feminista i solidària

(Sessió 5 -22 d’octubre): “Finances ètiques i solidàries: desafiant les lògiques d’un món híper financeritzat” (A càrrec de la BASE, RedEFES, Finantzaz Haratago i la Mesa de Finances Ètiques (en concret FETS, Coop57 i la Fundació Finances Ètiques)): El diàleg analitzarà el model de les finances ètiques, les mirades feministes sobre aquests processos i aportacions, i per què s’han convertit en l’engranatge de les economies transformadores. A més, es debatrà entorn de les respostes de les finances solidàries a l’endeutament de les llars i quines són les pistes per a entendre aquest model com una opció possible i popular.

En aquesta sessió es realitzarà el tancament de l’Escola amb una sessió de balanç i conclusions finals.

CATEGORIES

ETIQUETES

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter