El V Congrés Internacional d’Estudis del Desenvolupament (V CIED) és una iniciativa de la Xarxa Espanyola d’Estudis del Desenvolupament (REEDES) i serà organitzat per Hegoa, Institut d’Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Es tenia previst que es realitzés de manera presencial a Bilbao, del 27 al 29 de …

RedEFES es presentarà en el Congrés Internacional d’Estudis de Desenvolupament Llegeix més »