Finances escolars solidàries en l’Institut Terra de Trasancos

IES Terra de Trasancos

25 setembre, 2020

El I.E.S. Terra de Trasancos se caracteriza por estar en una comarca urbana que presenta los mayores problemas demográficos, y la peor dinámica empresarial de las siete comarcas urbanas de Galicia. También fue, junto con la zona del Nervión, Avilés, Gijón, Bilbao, Baracaldo, Bahía de Cádiz, además de Vigo los territorios que sufrieron en España, un proceso de reconversión industrial en la década de 1980. Siendo de todas ellas la que tiene una peor dinámica de recuperación.

OBJECTIU

El Projecte de finances escolars solidàries forma part d’un conjunt d’eines que utilitzem en el centre per a intentar eliminar les situacions de desigualtat i discriminació presents en l’àmbit educatiu i en la societat. Discriminacions per raons de gènere, capacitats, raça, ciutadania, sexualitat, o classe social. Les finances escolars solidàries pretenen facilitar la inclusió i el apoderament de tot l’alumnat, actuant de manera transversal en tots els continguts, espais, relacions etc., que es desenvolupen en el nostre centre educatiu. Juntament amb altres projectes (Promoció del producte local, comerç just, viatges solidaris…), la tutoria entre iguals i els tallers d’economia alternativa. Paulo Freire, en “Pedagogia de l’oprimit”, ens ensenya com l’educació pot desempoderar (la gestió de la crisi actual per part de les Administracions és un bon exemple ) augmentat les desigualtats i la discriminació o apoderar (en la mesura que visibilitzem els factors determinants de la discriminació a l’escola i posem en marxa eines que treballin a favor de la justícia social). Aquest és el nostre objectiu “ Treballar a favor de la justícia social a l’escola”.

CONTINGUTS

Aquest projecte va ser desenvolupat per un grup de treball  cooperatiu en primer de batxillerat, dins dels tallers d’Economia Alternativa. Les finances solidàries porten diversos anys treballant-se en l’Institut i formen part del currículum de les matèries d’Economia en l’ESO i batxillerat.

Concretament el contingut del treball  d’aquest grup:

Utilitzant la metodologia “Design Thinking” prototipamos 5 productes:

 

  • Fons Solidari
  • Avals a l’emprenedoria de l’alumnat i negociació amb l’entitat on dipositem el fons perquè ofereixin condicions favorables de préstec per a l’emprenedoria
  •  Préstec d’estudi per a alumnes/us que estudiïn fora, i que puguin finançar en condicions favorables, tant la matricula com l’estada
  • Finançament de projectes i emprenedoria solidaria
  • Dinamitzar una xarxa de centres amb Fons solidaris

 

La conclusió després d’investigar i estandaritzar un prototip de la proposta, és que per al començament del pròxim curs podem començar pel testatge del Fons Solidari, amb el suport de la comunitat escolar és totalment viable en poder fer-se de manera gradual i escalonada

En el prototip del Fons Solidari es van fer donacions a fons perdut a alumnes/us per a evitar situacions de marginació i exclusió. Per a obtenir ingressos es van organitzar activitats com la venda de producte local, participació en fires …..

 

 

*Aquestes activitats i conclusions són anteriors a l’actual situació de Pandèmia. Sens dubte haurem de tornar a plantejar-nos tot el treball, però seguirem en la mateixa línia amb el mateix objectiu.

EVALUACIÓ

L’avaluació la realitzem procurant no diferenciar-la de la de la resta dels aprenentatges, avaluem el projecte en si, el treball en equip i l’aportació individual de cada persona integrant. Hem de destacar el compromís de les persones integrants de l’equip i de les seves companyes i companys de curs, en una situació molt difícil, amb escassos mitjans i coordinant virtualment des de març. Com a instrument d’avaluació utilitzem la rúbrica

Vols aplicar aquesta experiència o tenir més informació sobre com realitzar-la?

ÀMBITS

MATÈRIES

NIVELLS EDUCATIUS

ENTITATS PARTICIPANTS

Rellena el formulario para pedir el contacto del autor de la experiéncia

Omple el formulari per contactar amb l'autor de l'experiència

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter