Si jo fos milionari…

IES AMPARO SANZ

9 novembre, 2022

"COM SER SOSTENIBLE I RENTABILITZAR-HO EN L'INTENT" II Concurs Audiovisual d'Educació Financera organitzat pel Col·legi d'Economistes d'Albacete, en la seva fase provincial, i pel Consell General d'Economistes d'Espanya, en la fase nacional.

OBJECTIU

Els objectius de l’activitat estan relacionats amb criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge de tres blocs de continguts de la matèria. Concretament: 1. Treballar en equip mantenint una comunicació fluida amb els seus companys. (Bloc de continguts 1) 2. Reflexionar sobre el paper de la responsabilitat social corporativa i valorar l’existència d’una ètica dels negocis. (Bloc de continguts 2) 3. Reconèixer, analitzar i seleccionar les possibilitats d’inversió i les necessitats de finançament de l’empresa. (Bloc de continguts 8) 4. Valorar les fonts de finançament, així com el cost del finançament i les ajudes financeres i subvencions. (Bloc de continguts 8) 5. Comprendre el paper que exerceixen els intermediaris financers en l’activitat quotidiana de les empreses i en la societat actual. (Bloc de continguts 8)

CONTINGUTS

Per a dur a terme l’experiència, als alumnes se’ls plantegen les següents qüestions:

  1. Què vull aconseguir? El “producte final” és presentar un vídeo, de quatre minuts de durada, relacionat amb la rendibilitat i la sostenibilitat empresarial.
  2. D’on obtinc informació que em permeti conèixer aspectes rellevants sobre el tema proposat? En equip, ens documentem a partir de les següents fonts:
  3. Com puc transmetre els coneixements als meus companys i companyes d’una forma atractiva? El grup madura la idea central sobre la qual versarà el contingut del vídeo, escriu el guió, grava les escenes i munta el vídeo per a ser presentat en classe.

Per a desenvolupar el treball descrit en els punts anteriors, compten amb el suport i la col·laboració de la professora

EVALUACIÓ

1. La participació i responsabilitat del procés d’avaluació està repartit equitativament entre els estudiants i la professora. 2. Es duu a terme mitjançant rúbriques, organitzades per aspectes a avaluar i grau de consecució d’aquests. Aquestes són conegudes per totes i tots abans de començar l’activitat, amb la finalitat de ser una guia o full de ruta d’aquesta. 3. Els tipus d’avaluació i protagonistes en cadascun d’ells són: a) Avaluació “tradicional” per part del docent en la qual es valoren aspectes com ara creativitat, innovació, capacitat de comunicació, d’anàlisi i d’interpretació. b) Coavaluació per part dels companys i companyes que s’avaluen entre ells i elles, valorant el grau d’implicació, actitud i interès dels diferents integrants de l’equip. c)Autoavaluació per a educar en la responsabilitat i per a aprendre a valorar, criticar i a reflexionar sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge individual realitzat per l’alumne o alumna.

Vols aplicar aquesta experiència o tenir més informació sobre com realitzar-la?

ÀMBITS

MATÈRIES

NIVELLS EDUCATIUS

ENTITATS PARTICIPANTS

Rellena el formulario para pedir el contacto del autor de la experiéncia

Omple el formulari per contactar amb l'autor de l'experiència

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter