3 novembre, 2020

Finances Ètiques i Solidàries a Amèrica Llatina

El passat 8 d’octubre 2020, va tenir lloc el primer seminari sobre “Finances Ètiques i Solidàries en Amèrica Llatina” organitzat per RIPESS LAC – Xarxa Intercontinental d’Economies Social i Solidària, CINCOP – Central d’Integració i Capacitació de la Cooperativa, i amb el suport del WSM – We Social Movement.

El seminari va ser una gran oportunitat per a donar a conèixer a més de 100 participants, els sabers de 5 experiències sobre les finances ètiques i solidàries de Colòmbia, el Perú, Mèxic i el Brasil, així com debatre sobre els reptes en el context actual de pandèmia global i els seus impactes en el desenvolupament econòmic solidari.

La primera experiència ALCONA – Aliança Cooperativista Nacional de Mèxic,va ser presentada per María Antón Marín. Alcona es va iniciar en el 2000 com la xarxa de cooperatives d’estalvi i crèdit entre persones de barris populars per tot Mèxic. Aquestes cooperatives permeten que l’estalvi dels seus socis i sòcies es canalitza amb petits préstecs pels socis. En els últims anys, ha fet un pas més, incorporant  l’economia social i solidària, promovent també crèdits a iniciatives d’emprenedoria social, a més d’oferir assessorament i formació per a la gestió dels seus recursos per a millorar la seva economia i qualitat de vida, així com de la comunitat. Per exemple, a través de la cooperativa CAPRECO, compten un programa de finançament per a la millora de l’habitatge que també ofereix acompanyament en la gestió del préstec, promovent el treball amb les empreses de la seva comunitat, afavorint així que els recursos circulin en l’economia social i solidària del territori, i augmentant així el seu impacte social.

La segona experiència, Banco Palmas de Brasil, presentat per Joao Joaquin de Melo, presenta la iniciativa pionera de banc comunitari i monedes socials que s’ha convertit en referent en el continent. El Banc Palmas es va iniciar en el barri popular de Palmeiras del municipi de Fortalesa, de més de 20.000 persones, per a afavorir la intermediació financera dels projectes d’emprenedoria social de la comunitat. El Banc Palmes es caracteritza per ser de propietat col·lectiva i es gestiona a través d’una organització de la societat civil que cada quatre anys tria de manera democràtica als gestors. En segon lloc, ha implementat l’ús de la moneda social amb circulació restringida al territori de la comunitat. Aquesta moneda social és també en format digital, la qual cosa ha estat de gran utilitat per a la situació de pandèmia i confinament de la població. En tercer lloc, els excedents es reinverteixen en crèdit a molt baix interès per als productors locals, de l’economia solidària, garantint que tot el necessari per a viure es produeix en les mateixes comunitats sense necessitat d’acudir a empreses capitalistes. En l’actualitat, el model del Banc Palmes del Brasil s’ha estès per 47 municipis del Brasil, on la societat civil s’ha organitzat per a aplicar-ho en el seu territori.

En tercer lloc, la cooperativa CONFIAR, presentat per Andrés Maurici Velázquez, representa una de les 5 entitats financeres de Colòmbia regulat per les autoritats, que treballa en 6 municipis atenent 4.928 empreses i 329.127 persones membres de la cooperativa financera. Andrés explica que és una decisió institucional de CONFIAR la que permet transitar la mirada de les utilitats i la rendibilitat a la dels excedents i la transferència social, amb l’objectiu de transformació de les comunitats i territoris. En aquest sentit, més del 30% dels i les cooperativistes compten amb més estalvi que crèdit. Les finances ètiques incorporen en les decisions d’intermediació financera la qüestió de per a qui i amb qui es treballa, vigilen el sobreendeutament dels prenedors de préstecs mantenint l’equilibri que siguin al seu torn préstecs accessibles.
CONFIAR, treballa alhora la inclusió financera i l’acompanyament en la gestió donant a conèixer i promovent l’economia social i solidària, així com la inversió en tecnologia verda i sustentable, la cultura, l’esport o programes de beques. A través de la Fundació *TMB, per exemple, s’atenen i acompanyen projectes d’habitatge.

En quart lloc, Víctor Chati presenta la Cooperativa de los Andes – APURIMAC, amb més de 20 anys de vida treballant en el sud del Perú, compta amb més de 90.000 socis distribuïts en Assemblees locals territorials per a garantir la participació del conjunt. APURIMAC impulsa el desenvolupament dels seus socis, persones productores del sector agropecuari, i la seva comunitat a través de la captació d’aportacions i estalvi de la comunitat per a orientar-los cap al desenvolupament de l’activitat econòmica dels socis i millorar les seves condicions de vida. Mai s’utilitza l’estalvi d’una comunitat per a invertir en un altre territori. En el centre de tota l’activitat de la cooperativa està la persona i no la maximització del guany. En aquest sentit, es promou la cultura on el capital ha d’estar subordinat a la satisfacció de les necessitats de les persones i les seves comunitats. Per això, si hi ha excedent, es retorna de manera equitativa als socis, en virtut de la seva aportació en la cooperativa. El model de gestió està basat en els principis cooperatius, de participació directa dels socis en la gestió administrativa i estructura organitzativa, sent l’Assemblea general de socis el més alt estament de decisió on en la presa de decisions s’aplica el principi democràtic d’un soci un vot.

Finalment, Fomentamos, una ONG de banca comunal a Colòmbia per al foment de les finances solidàries, presentada per Carlos Mira, és el resultat de la unió del sector cooperatiu i solidari del país en el 2003. Està formada per cooperatives de treball, de finances ètiques i associacions compromeses a oferir microcrèdits individuals solo en cercles solidaris, per a continuar amb l’activitat de banca comunal. En aquest cas, existeix també una aliança amb l’administració pública i sector privat i cooperatiu, per a oferir els crèdits amb taxes d’interès molt baixos, del 0,5-0,9, que permeten finançar a petits emprenedors.
 A més es compta amb el programa cercles solidaris “Bancuadra”, per a atendre sectors exclosos, creant en cada barri un cercle solidari de fins a 5 individus, que gestiona els seus recursos financers, i disminuint així la seva dependència amb la usura informal. Les “Bancuadra” treballen amb diners públics gestionats per Fomentamos mitjançant préstecs a curt termini, per a no maximitzar la rendibilitat del préstec i poder mantenir així baixos els interessos. A més es realitzen els cursos d’assessoria i educació en economia, així com formació en desenvolupament del treball personal, comunitari, l’estalvi etc. Generalment són petites unitats productives, que poques vegades generen llocs de treball. En l’actualitat compten amb 846 cercles solidaris que contribueix a 14.500 persones, compta amb 110 empleats on el 80% són dones cap de família.

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter