18 gener, 2021

Implicar el jovent en les propostes d’economies transformadores i les finances ètiques

Què són les finances ètiques?

Les finances ètiques són aquelles que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. Incorporar l’ètica en el conjunt del procés del finançament significa que els estalviadors exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i les entitats financeres inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

Les finances ètiques i solidàries demostren que és possible una altra economia…. Per tant, també un altre model d’educació econòmica.

Què proposem?

El sistema econòmic actual és responsable dels augments de la desigualtat global que perpetuen els nivells de pobresa i d’exclusió social, especialment sobre les dones del Sud Global, així com de la situació de crisi ecològica sense precedent.

Sovint l’educació econòmica invisibilitza els impactes del sistema econòmic i financer actual sobre les persones –especialment de les dones- i el planeta, relegant altres perspectives econòmiques com la feminista i l’ecològica així com les alternatives de l’economia social i solidària y les finances ètiques.

Amb els projectes d’educació en finances ètiques promovem un ensenyament de l’economia crítica i plural respecte al sistema econòmic global implicant els i les joves en les alternatives econòmiques justes, igualitàries, sostenibles i respectuoses amb els DDHH i el planeta.

 

Què és l’Aprenentatge i Servei – APS?

D’acord al Centre Promotor d’aprenentatge i Servei, l’APS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
S’entén la pràctica com l’acció pedagògica que permet a l’alumnat desenvolupar actituds, coneixements i valors a través del servei realitzat.

L’Aprenentatge Servei (APS) és una metodologia educativa que implica una primera fase formativa (Aprenentatge) i una segona fase de “retorn” a la societat (Servei) per part dels i les alumnes a través d’activitats molt diverses.

APS en Finances Ètiques

Amb els projectes d’ApS posem a l’abast dels i les joves, les eines que els permetin passar d’una reflexió crítica sobre els bancs i el sistema financer i els seus impactes a escala global, a l’acció local mitjançant un canvi en els seus comportaments i actituds motivant-los a participar en els finances ètiques al seu entorn.

Objectius

  • Implicar al jovent en les propostes d’economies transformadores del seu entorn com les finances ètiques i l’economia social i solidària.
  • Promoure un canvi de comportaments i actituds del jovent, motivant-los a participar en la construcció d’una societat més justa, solidària y sostenible.
  • Posar a l’abast eines i recursos adequats i atractius per al professorat que vulgui treballar les finances ètiques i solidàries a l’aula, amb metodologies dinàmiques i participatives.
  • Teixir aliances amb altres entitats, iniciatives i projectis que promoguin la inclusió de criteris d’Educació per la justícia global , en els recursos i les propostes educatives i treballin per una educació econòmica crítica i plural.

¿Quins són els aprenentatges de l’alumnat? 

A través d’activitats com visites guiades a entitats d’economia social i solidària i de finances ètiques del seu entorn, a projectes finançats per la banca ètica, xerrades i tallers participatius així com activitats a l’aula a partir de la Guia pedagògica Que els teus diners pensin com tu, els i les estudiants coneixeran l’origen, els principis i criteris de les FE, i les iniciatives d’ESS al seu entorn.  Les activitats proposades plantegen sempre un espai per a la reflexió conjunta (potser en grups o en conjunt) on es debaten les conseqüències a nivell local i global de diferents decisions econòmiques i financeres, per a continuació, realitzar una activitat participativa on es posin en pràctica les reflexions plantejades.

Alhora, la fase d’aprenentatge també contribueix a implicar als i les estudiants en l’anàlisi i reflexió sobre els impactes locals i globals del sistema financer actual, així com les alternatives al seu entorn que contribueixen a posar la vida de les persones i el planeta al centre de l’activitat econòmica. Aquest procés contribueix a la presa de consciència sobre l’ús que fan, amb els seus diners, les diferents entitats financeres i l’impacte que suposa en les seves comunitats, i el seu poder individual i col·lectiu per a implicar-se i transformar la societat d’acord al seus valors.

¿Quines activitats de servei es poden realitzar?

Durant  la fase de servei serà el propi alumnat qui dissenyarà les accions concretes de les campanyes de sensibilització, que després portaran a la pràctica. Els serveis poden ser el disseny de propostes de sensibilització i difusió per donar a conèixer les FE al seu entorn educatiu o comunitari. Alguns exemples poden ser l’organització i la realització de xerrades, participació a esdeveniments amb estands divulgatius, recerques per contribuir a l’accionariat crític, crear un punt d’informació sobre finances ètiques al centre – virtual o físic, l’elaboració de materials comunicatius com tríptics, cartells, exposicions, la realització d’accions teatrals/performances, o bé tallers formatius adreçats als seus companys i companyes als centres…

Vols conèixer algunes experiències educatives?

Campanyes de sensibilització del Centre Tècnico-Professional Xavier

Aquest projecte pretén difondre les finances ètiques a través d’una proposta d’APS que implica que l’alumnat del Cicle Formatiu d’Administració i Finances del Centre Tècnico-Professional Xavier, després d’un procés d’aprenentatge, dissenyin una campanya de sensibilització (activitat de servei) adreçada a diferents centres educatius propers i a diversos espais públics del barri i la ciutat. Es vol incrementar la sensibilització ciutadana barcelonina (estudiants dels centres i llurs famílies, visitants dels espais públics on es portarà la campanya) envers les finances ètiques i solidàries, que són una alternativa per a exercir un consum més responsable i sostenible, en aquest cas, dels diners.
Més informació

Creativitat i finances al Centre d’Estudis Prat de Barcelona

Aquest projecte d’ApS s’ha basat a aprofitar la creativitat i coneixements del cicle formatiu de màrqueting del centre per fer un encàrrec de  material gràfic sobre les finances ètiques, amb l’objectiu d’apropar-les a un públic jove.
Més informació

Biabanca: les finances ètiques a l’Institut Miquel Biada de Mataró

En el projecte Biabanca, alumnes d’Educació Secundària i de Cicle Mitjà de Gestió Administrativa van fer un assessorament financer a companys/as que havien de realitzar un pla d’empresa. Un exemple d’ajuda entre iguals i aprenentatges relacionats amb les finances ètiques.
Més informació

Què s’ha de fer per participar?

Si vols impulsar un projecte d’aprenentatge i servei en finances ètiques al teu centre educatiu, contacta al correu educacio@fets.org

_________________________________________________________________________________

“Els projectes d’ApS i finances ètiques impulsats per FETS compten amb el suport de la Direcció de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona”.

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter