Facilitar un espai de trobada entre professorat i entitats de finances ètiques i de l’educació transformadora

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Facilitar un espai de trobada entre professorat i entitats de finances ètiques i de l’educació transformadora per facilitar recursos pedagògics i metodològics que incorporen l’anàlisi del impactes socials, econòmics i ambientals del sistema financer així com impulsar les finances ètiques com a eina de transformació social.

SUMAR

Integrar en la RedEFESS a professorat, entitats de finances ètiques i solidàries, organitzacions per una educació transformadora, cooperatives d’educació, grups d’investigació, sindicats d’ensenyants, AMPAS, organitzacions educatives juvenils, organitzacions amb pràctiques d’economia solidaria que siguin reproduïbles a l’àmbit educatiu, etc.

DEBATRE

Debatre sobre el model d’educació econòmica actual des d’una perspectiva crítica i plural, tenint en compte la mirada feminista, interseccional, de-colonial, comunal i mediambiental.

INNOVAR EN L’EDUCACIÓ ECONÒMICA

Reconèixer la necessitat d’incorporar les mirades de l’educació transformadora en l’àmbit econòmic, entès com a sostenibilitat de la vida.

PROMOURE L'ÀMBIT LOCAL

Promoure les practiques locals de finances ètiques i monedes socials en l’educació econòmica, com a alternativa per a contribuir a una economia social i solidaria i democràtica, des d’una lògica feminista, equitativa i inclusiva.

PROTEGIR LES AULES

Denunciar la concepció de l’economia i les finances que sovint es fomenta des del sistema educatiu, tant a nivell de continguts com metodològics, i incidir contra l’entrada creixent dels bancs hegemònics a les aules.

COMPARTIR

Generar espais de trobada per a compartir recursos i marcs ètics (metodològics, pràctics, experimentals) sobre educació i finances ètiques desenvolupades des de l’àmbit local i global.

TREBALL EN XARXA

Reforçar les aliances globals i treballar en xarxa amb organitzacions d’educació econòmica, inclusiva, sostenible i transformadora.

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter