9 octubre, 2020

MANIFEST PER UNA EDUCACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA CRÍTICA I ÈTICA

Fa 3 anys, el 2 d’octubre de 2017, el Banc d’Espanya (BE) i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) van signar un conveni de col·laboració per a continuar amb el desenvolupament de l’estratègia estatal d’educació financera amb la presentació del “Pla d’Educació Financera 2018-2021”, pla que segueix les mateixes línies dels plans anteriors havent utilitzat el mateix procés per a la seva definició i desenvolupament. L’any 2008 aquestes entitats van començar a impulsar una estratègia estatal d’educació financera, quedant plasmades les directrius del seu projecte en el denominat “Pla d’Educació Financera 2008-2012”, renovant el seu compromís amb el “Pla d’Educació Financera 2013-2017” amb l’objectiu de millorar la cultura financera de la població. Els Plans citats han creat una marca “Finances per a tots”, havent consolidat el “Dia de l’Educació Financera” (primer dilluns d’octubre) i la “Setmana de l’Educació Financera”, desenvolupant així una estratègia de comunicació digitalitzada amb la finalitat d’arribar a segments amplis de la població.

 

Diverses organitzacions i xarxes de l’Estat espanyol i globals treballem l’educació en finances ètiques i compartim una visió crítica sobre el sistema financer i econòmic, i una actitud compromesa i activa pel foment de les finances alternatives solidàries, les que no obliden qüestions socials, ambientals, etc. A més, tenim una gran preocupació pel model d’educació financera instaurat, i sentim la imperiosa necessitat de treballar i visibilitzar les alternatives existents, per la qual cosa veiem considerable manifestar la nostra posició respecte a la Setmana de l’Educació Financera promoguda pel BE i la CNMV.

 

Ens preocupa especialment la promoció de l’educació financera dirigida als centres educatius, ja que l’educació en finances ha estat inclosa en el currículum escolar. Els resultats de PISA 2012 i 2015 (Programme for International Student Assestment – Programa per a l’Avaluació Internacional de l’Alumnat) havien mostrat que el rendiment en l’Estat espanyol quedava per sota de la mitjana d’altres països que van participar en l’estudi, i d’aquesta preocupació va sorgir la necessitat d’intensificar els esforços per introduir a les escoles l’educació financera.

 

En el Programa Escolar d’Educació Financera participen més de 500 centres educatius, i les entitats financeres representen el tipus d’entitat que desenvolupa major nombre d’iniciatives d’educació financera. Des de la nostra perspectiva, les conseqüències de les diverses crisis financeres i la creixent desigualtat, estan posant de manifest els impactes negatius que la gestió de la globalització financera i les pràctiques de les entitats bancàries poden tenir en l’economia i el benestar de les persones. En el Codi de Bones Pràctiques per a les Iniciatives en Educació Financera, presentat en 2016, s’assenyalava com a primer principi aplicable la imparcialitat, qüestió que no considerem s’estigui respectant quan la banca està proporcionant materials i formació a l’alumnat, determinant així la manera d’impartició de les matèries.

 

Des de la visió d’equitat, justícia social i drets humans que defensem, entenem que és necessari mostrar una actitud crítica cap a aquest model financer i les entitats que formen part d’ell, i posar el focus en quin model econòmic volem i quin lloc haurien de tenir en ell les finances. Si l’educació financera forma part del projecte educatiu és fonamental incidir perquè inclogui la sensibilització sobre els impactes humans, socials i ambientals del sistema financer i de l’operativa bancària i per a assignar responsabilitats individuals i col·lectives en la construcció d’una societat més justa i solidària. Hem de potenciar un model financer inclusiu, que no discrimini per raons de sexe, gènere, procedència, i/o qualsevol altra raó pel qual se sofreixi discriminació; un model que incorpori criteris socials i ambientals, i que garanteixi el compliment dels drets humans, així com dels compromisos adquirits per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El sistema educatiu ha de dotar a l’alumnat de competències, esperit crític i maduresa per a saber desembolicar-se en el seu entorn, en el qual les finances tenen un pes creixent. En la nova docència, el sistema financer apareix totalment deslligat del sistema econòmic, quan les finances són una eina de l’economia en el seu conjunt. L’Economia, com a ciència social lligada a les necessitats de les persones i l’entorn, requereix ser compresa des d’una visió holística i crítica; les finances no poden ser concebudes de forma aïllada, sense entendre el seu paper en el sistema econòmic, i les conseqüències que tenen en ell. Cal recuperar el valor de les finances com una eina inclusiva, al servei de les persones.

 

Hem de denunciar, per tant, que el Pla d’Educació Financera es limiti a pretendre millorar les destreses de les persones en la utilització dels serveis financers per a actuar en el sistema, sense qüestionar el mateix o les conseqüències que els actes financers tenen en la societat. Es valida la visió hegemònica del sistema econòmic, presentant les finances com les eines a través de les quals gestionar i assegurar de manera privada i individual, en nom de la llibertat, les nostres accions, invisibilitzant de manera total l’impacte de les decisions financeres en el benestar col·lectiu. Una educació financera crítica hauria de dotar a l’alumnat d’eines per a comprendre els impactes del sistema financer sobre les persones i el planeta i contribuir al fet que els i les joves exerceixin un consum crític i responsable, en aquest cas, dels seus diners.

 

Necessitem nous continguts i discussions a les aules per a augmentar el compromís dels i les joves amb la construcció d’estructures econòmiques i socials més justes, la lluita contra la desigualtat, la protecció mediambiental, l’apoderament de les dones, la governança democràtica i l’exercici dels drets humans.

 

Per això, avui amb més força que mai donada la situació mundial que estem vivint, fem una crida perquè es promoguin unes finances en l’àmbit educatiu que integrin aquests principis ètics, i es divulgui la capacitat de les finances com a part de l’economia real per a transformar el món. Per part nostra, continuarem consolidant estratègies de coordinació per a enfortir l’acció conjunta, facilitarem un espai de trobada entre professorat i entitats de finances ètiques i de l’educació transformadora, aprofundirem la conscienciació ciutadana sobre la realitat existent i les seves alternatives, i continuarem traçant el full de ruta per a una educació econòmica i financera crítica i ètica.

 

Entitats signants:

Finantzaz Haratago –Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas

RedEFES–Red de Educación en Finanzas Éticas y Solidarias

FETS –Finançament Ètic i Solidari

Red Enclau -Red Valenciana para la Financiación Alternativa

Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria

Red Internacional de Educacióny Economía Social y Solidaria

REAS Euskadi –Red de Economía Alternativa y Solidaria

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter