19 abril, 2019

Trobades de Creació de Xarxes i Agendes Comunes en Educació en Finances Ètiques i Alternatives

Dilluns passat, 8 d'Abril, es va dur a terme la primera Trobada de Creació de Xarxes i Agendes Comunes en Educació en Finances Ètiques i Alternatives. Finantzaz Haratago va presentar el seu projecte en els tres territoris històrics, celebrant diversos fòrums en Gasteiz (Llaurava), Getxo (Bizkaia) i Donostia (Guipúscoa).

Les jornades van ser dinamitzades per representants de les entitats participants en el projecte: Economistes Sense Fronteres, Oikocredit, Elkarcredit, Fiés i Koop57. La iniciativa va tenir un bon acolliment i van acudir persones de perfils professionals i interessos molt diversos, des de personal docent, persones vinculades a entitats de l’Economia Social i Solidària, i fins a qui va acudir per interessos merament particulars.

Cada trobada va partir amb la presentació del projecte Finantzaz Haratago, continuant amb l’exposició d’una breu anàlisi sobre el context actual entorn a l’educació financera en els centres d’ensenyament i convidant a la reflexió sobre aquest. Igualment, es va donar a conèixer el nou Pla d’Educació Financera 2018-2021 i el cronograma d’activitats que es duran a terme sobre aquest tema des de Finantzaz Haratago en els pròxims dos anys.
Per a donar veu a les persones que van acudir a les jornades, es va dur a terme una primera activitat on es van posicionar sobre una sèrie d’afirmacions en funció del grau d’acord o desacord. D’aquesta manera, es va donar peu un a primer intercanvi d’opinions constructives al voltant de temàtiques relacionades amb l’educació financera.

Així mateix, per a posar en valor la diversitat de perfils dels i les participants, es va realitzar una dinàmica per grups en la qual van poder compartir les seves experiències i inquietuds des de diferents perspectives. Cada grup va plantejar una sèrie de necessitats que van identificar en l’àrea de l’educació en finances, com la formació del professorat, una presència més gran d’entitats alternatives a les aules, materials didàctics accessibles… Aquest exercici ens va permetre donar amb accions concretes que poguessin donar resposta a tals necessitats.

Així, després d’una posada en comú i treballant de manera col·laborativa es van plasmar totes les possibles accions que es podrien dur a terme per a abordar els futurs reptes entorn de l’educació financera. Es van classificar de manera visual sobre una matriu en funció del grau d’urgència i importància de cada acció, per a contribuir a la planificació de les pròximes línies d’actuació del projecte. Totes les propostes van ser considerades d’importància i entre les accions de major urgència podríem destacar algunes com generar materials didàctics amb aplicacions pràctiques, dissenyar píndoles al llarg del currículum de les assignatures, elaborar un marc general d’educació i economia financera, etc.

A manera de tancament, es va agrair l’assistència i cooperació de les persones participants juntament amb una degustació de productes de Comerç Just, i se’ls va convidar a continuar col·laborant i teixint la xarxa d’acció de Finantzaz Haratago, per a treballar per una educació financera crítica i la construcció d’una economia més justa i transformadora.

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter