21 maig, 2020

RedEFES es presentarà en el Congrés Internacional d’Estudis de Desenvolupament

El V Congrés Internacional d’Estudis del Desenvolupament (V CIED) és una iniciativa de la Xarxa Espanyola d’Estudis del Desenvolupament (REEDES) i serà organitzat per Hegoa, Institut d’Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Es tenia previst que es realitzés de manera presencial a Bilbao, del 27 al 29 de maig de 2020, però davant la situació generada pel COVID-19, el V CIED es realitzarà en les dates previstes en format virtual.

El Congrés s’estructurarà a partir de la conferència inaugural, les sessions plenàries, i les sessions de treball repartides entre 15 línies temàtiques. En les sessions plenàries es promouran debats sobre les transicions cap a altres models, les alternatives d’organització de l’economia, i la solidaritat/cooperació com a paradigma per a l’acció col·lectiva política i social, en resposta al paradigma centrat en la competència. S’abordarà igualment la forma en què els Estudis del Desenvolupament poden incidir davant els nous reptes que es plantegen en aquest marc. Cadascuna de les 15 línies temàtiques correspondrà a un panell amb sessions paral·leles, en les quals les persones assistents podran presentar comunicacions amb els resultats de les seves recerques. RedEFES es presentarà en l’espai de comunicacions el dijous 28 de maig, en la línia temàtica Educació per la ciutadania global i altres enfocaments d’educació crítica.

El V CIED, amb el títol Desafiaments al desenvolupament: processos de canvi cap a la justícia global, posarà l’accent en aquelles polítiques, processos i estratègies necessàries per a establir vies alternatives orientades cap a una transformació social i sistèmica per a una justícia global, que permeti superar la persistència de les desigualtats.

  • S’abordarà la crisi del paradigma de la cooperació com a valor-guia que estructura la societat, i com a expressió de la crisi d’un model de desenvolupament que ha estat dominant durant dècades.
  • Es debatrà sobre les dificultats per a generar estratègies viables en un nou context que, no obstant això, fa imprescindible construir i treballar en paradigmes alternatius a la competència, així com a la tendència a la mercantilització en tots els àmbits.

Cal recuperar l’objectiu de la justícia social i el valor de la cooperació com a fonaments d’altres models de desenvolupament (o de la superació d’aquest concepte), així com d’una societat global que posi en el centre la sostenibilitat de la vida, els drets i la dignitat de les persones.

Accedeix al Congrés

 

Inscripcions obertes fins el 24 de maig.

 

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter